Menu

Spolek specialistů na právní agendu nemovitostí

Jaké je naše zaměření?

Výhody Unie realitních právníků pro realitní trh?

 • Stanoviska k legislativě a aplikační praxi např.katastrálních úřadů
 • Podpora v řešení složitých a výjimečných situací
 • Upozorňujeme na výkladové nejasnosti a možnosti řešení
 • Přinášíme praktické tipy a doporučení
 • Školení a semináře v různých oblastech těžištěm na praxi 

Výhody pro právníky a advokátní kanceláře? 

 • Výměna zkušeností a znalostí mezi specialisty
 • Stanoviska a doporučení směrem k legislativě a aplikačnípraxi
 • Zvýhodněné pořízení nástrojů pro usnadnění výkonu praxe
 • Nasměrování k specialistům pro subdodávky právních služeb


Komu dále přináší výhody? 

Kupující a prodávající:                                        

 • Pomůžeme nasměřovat na specialisty ve vašem regionu 
 • Upozorní na úskalí apřináší praktické tipy

Realitní společnosti amakléři

 • Vzdělávání makléřů v základníchi pokročilých aspektech právní praxe
 • Shromažďování podkladů z rozhodovací praxe 
 • Stanoviska k realitnímu zákonu a další problematice 

Společenství vlastníků a bytová družstva 

 • Vzdělávání členůvýborů a právníků poskytujících právních služby
 • Stanoviska k aplikační praxi např. příslušnost sporů u soudů atp. 
 • Upozornění nazajímavosti a právní záludnosti

Stavební společnosti a developeři 

 • Pomoc s nalezenímodborníků na dílčí problematiku
 • Podpora při řešeníproblémů aplikační praxe či legislativy
 • Školení a semináře