Menu

Články

Nejasnosti osvobození: daň z nabytí jednotek v RD

29.03.2017

Dne 21.3.2017 byl v informačních médiích zveřejněn názor Finanční správy, že případy nabytí vlastnického práva k bytovým jednotkám vymezeným v rodinných domech nejsou od daně z nabytí nemovité věci dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. (dále jen „daň“ a „zákonné opatření“) osvobozeny. Dopad na vlastníky bytových jednotek může být značný, neboť se jedná případně o doměření daně z nabytí ve výši 4%. K tématu blíže člen představenstva Unie realitních právníků Mgr. Pavel Poupě.


Aktivní legitimace družstva, jako žalobce při postavení správce nemovitosti

26.09.2016

V případech, kdy bytové družstvo bylo původním vlastníkem domu a společenství vlastníků jednotek domu nevzniklo, protože bytové družstvo bylo původním vlastníkem domu a jeho spoluvlastnický podíl se dosud nesnížil na méně než jednu čtvrtinu ve smyslu § 9 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., vykonávalo správu dobu právě ono bytové družstvo.Od této skutečnosti byla odvozována aktivní legitimace k podání žaloby o zaplacení dluhu na úhradách spojených s užíváním bytu na vlastníka bytové jednotky v domě, ve kterém na základě výše uvedené skutečnosti vykonávalo družstvo správu.V poslední době evidujeme rozhodnutí některých soudů, kdy jsou žaloby v podobných případech zamítány.