Menu

Struktura spolku

Nejvyšším orgánem je členská schůze. Schází se nejméně jednou za rok. 

Výkonným orgánem je předsednictvo. V současné době je tříčlenné. 

Předseda vykonává v době mezi jednáním předsednictva výkonné činnosti. 


Prvním předsedou je:              Mgr. Martin Kašpar, advokát

Místopředsedou je:                  Mgr. Šárka Harantová, advokátka

Členem předsednictva je:       Mgr. Pavel Poupě, advokátní koncipient