Menu

Stanoviska

V případě potřeby a závažnosti vydáváme stanoviska k právním událostem nebo zákonné úpravě.Novela - daň z nabytí

08.09.2016

Dne 5. srpna 2016 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Došlo k výrazné změně koncepce daně z nabytí nemovitých věcí, přičemž zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tj. již 1.11.2016. Nejzásadnější je změna určení poplatníka daně, kterým je podle nového znění zákona vždy kupující. Již nelze smluvně upravit jinak, jak bylo možné dle stávající právní úpravy.