Menu

Stanovisko č. 1/2017 Unie realitních právníků

V případě potřeby a závažnosti vydáváme stanoviska k právním událostem nebo zákonné úpravě.Stanovisko č. 1/2017 Unie realitních právníků 

k výkladu Finanční správy týkající se prvního převodu bytových jednotek v rodinných domech a osvobození od daně z nabytí 

Unie realitních právníků považuje případný výklad Finanční správy ust. § 7 odst. 1.písm. c) zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, který v důsledku neosvobozuje první převod bytových jednotek v rodinném domě, od daně z nabytí, za právně nesprávný, zavádějící a nepřijatelný. 

Unie realitních právníků považuje za důvodné učinit podnět ministru financí České republiky, aby udělil generální pardon a daň v těchto případech osvobodil. 

Pokud nebudou mít nabyvatelé nebo i převodce bytových jednotek v rodinných domech jinou možnost, tak doporučujeme domáhat se ochrany práv soudní cestou. 

Podrobné odůvodnění a stanovisko v plném znění: Stanovisko 1-2017.pdf

Doměřená daň vlastníkům bytů může být prominuta, tvrdí právníci - Novinky.pdf

Za chybu senátorů zaplatí vlastníci bytů v rodinných domech.pdf23.07.2019